Envirotis Holding

Envirotis Holding je grupacija preduzeća u vlasništvu Mađarske koja objedinjuje preduzeća sa prošlošću na tržištu, dužom od 30 godina, igra lidersku ulogu na mađarskom tržištu zaštite životne sredine u oblasti sanacije, kao i tretmana industrijskog otpada i reciklaže.

Raspolaže velikim iskustvom i stručnim znanjem u oblasti likvidacije složenih i teški problema u oblasti zaštite životne sredine. Stekla je reference na širokom polju u oblasti likvidacije, uklanjanja štete i rekultivacije šteta prouzrokovanih u životnoj sredini, oštećenja naneta predelu, napuštenih fabrika i rudnika u vezi sa industrijom u proteklih 60 godina.

Envirotis svoju delatnost obavlja poslovno, stavljajući u prvi plan održivi razvoj i tehnologije za reciklažu otpada. Rešenja planira za pojedinačne probleme svojih partnera, pridržavajući se propisa za zaštitu životne sredine Evropske unije.

Pruža potpuno rešenje za zaštitu životne sredine, koje se sastoji od sledećih koraka: procena stanja životne sredine, izrada metoda realizacije, planiranje, realizacija i kontrola. Kao rezultat efikasnog rada u znatnoj meri se poboljšava kvalitet života ljudi koji žive u blizini gde se primenjuju projekti. Envirotis je sebi postavio cilj da i u inostranstvu obezbedi kompletno rešenje za probleme u oblasti zaštite životne sredine, koristeći iskustva stečena u oblasti efikasnog korišćenja podrške iz Evropske unije u deceniji koja je protekla od priključivanja Uniji, kao i stručna iskustva stečena u Mađarskoj.

Prosečna godišnja primanja: 50 milion EUR Broj zaposlenih: 270 lica

Tehnologije: Tretman industrijskog otpada, reciklaže i otklanjanja štete (na engleskom: waste management, recycling, recovery, remediation,

K+F: Reciklaža industrijskog otpada, rekultivacija

 

Inženjerska delatnost u oblasti zaštite životne sredine

Holding se 25 godina bavi delatnošću inženjerskog planiranja i tehničke kontrole zaštite životne sredine u oblasti sistema poslovanja industrijskim otpadom i komunalnim otpadom, otklanjanja šteta i rekultivacije. U okviru inženjeringa u oblasti zaštite životne sredine, shodno postavljenom cilju (postavljanje novog objekta ili otklanjanje štete) ispituje stanje zagađenosti, te imajući u vidu uticaje na životnu sredinu, izrađuje metodologiju tehnologije intervencije. Shodno tehničkim okolnostima na teritoriji i aspektima ostvarljivosti izrađuje plan tehničke intervencije, pribavlja sve potrebne dozvole za zaštitu životne sredine i tehničke dozvole, takođe obezbeđuje kontinuiranu tehničku kontrolu i praćenje intervencije na zaštiti životne sredine u potpunosti, obezbeđuje uslugu tehničke ispomoći.

Delatnost obuhvata dole navedene oblasti:

 • procena stanja zaštite životne sredine;
 • procena uticaja na životnu sredinu, otklanjanje štete, prerekultivacije ili izgradnje objekta za tretman otpada (u zavisnosti od cilja projekta);
 • izrada metodologije za otklanjanje štete, projekta za rekultivacionu intervenciju ili metodologije za razvoj sistema poslovanjem otpada;
 • planiranje;
 • podrška postupcima za odobravanje dozvola, dobijanje dozvola i akreditacija;
 • izvršavanje i podrška projekata za otklanjanje štete i rekultivacije;
 • monitoring (u slučaju otklanjanja štete ili rekultivacije).

 

Korišćenje kompleksnog sistema za otpad Organizacija trgovine otpadom, količine otpada koje se postavljaju u sistem tretmana u holdingu šalje u proces reciklaže otpada ili proces uništavanja na osnovu klasifikacije po kvalitetu, a taj proces pruža optimalna rešenja u pogledu zaštite životne sredine i ekonomičnosti.

Krajnje tačke i usluge tretmana otpada:

 • prethodni tretman otpada;
 • biološka reciklaža;
 • reciklaža metala iz metalnog mulja;
 • reciklaža uljanih otpada proizvodnjom proizvoda od ulja nakon regeneracije;
 • termička obrada;
 • transport;
 • odlaganje;
 • sakupljanje;
 • prodaja recikliranih proizvoda.

 

Izvođenje otklanjanja štete i rekultivacija Izvođačke firme holdinga raspolažu velikim iskustvom u kompletnoj realizaciji otklanjanja štete u životnoj sredini, kao i projekata ponovne kultivacije oštećenih teritorija. Cilj otklanjanja štete je smanjenje zagađenja ispod granične vrednosti i likvidacija izvora zagađenja, obavljanje tehničkih poslova (npr. sređivanje teritorije, regulisanje voda, stabilizacija objekata, rekultivacija, pročišćavanje voda, popuna čistog sloja tla, rekonstrukcija).
Nakon toga teritorija na kojoj je otklonjena šteta postaje pogodna za dalje iskorišćavanje, za izgradnju fabrika, pogona. Kada je reč o rekultivaciji, vraća stanje koje je približno originalnom, zatim prihvata kompletno naknadno zbrinjavanje i korišćenje sistema monitoringa na teritoriji na kojoj je otklonjena šteta.

 

Partnerima nudimo iskustvo i saznanja u sledećim oblastima

 • savetovanje vladi i samoupravama na osnovu iskustva stečenog u realizaciji projekata koje podržava Evropska unija;
 • pripreme za obavljanje procene uticaja na životnu sredinu, planiranje sistema za otpad, otklanjanje štete i rekultivacije;
 • pružanje usluga izvođenja i inženjeringa za obavljanje poslova otklanjanja štete i rekultivacije;
 • primena najnovijih tehnologija u reciklaži industrijskog otpada.

 

Envirotis Holding je grupacija preduzeća u vlasništvu Mađarske koja objedinjuje preduzeća sa prošlošću na tržištu, dužom od 30 godina, igra lidersku ulogu na mađarskom tržištu zaštite životne sredine u oblasti sanacije, kao i tretmana industrijskog otpada i reciklaže.

Raspolaže velikim iskustvom i stručnim znanjem u oblasti likvidacije složenih i teški problema u oblasti zaštite životne sredine. Stekla je reference na širokom polju u oblasti likvidacije, uklanjanja štete i rekultivacije šteta prouzrokovanih u životnoj sredini, oštećenja naneta predelu, napuštenih fabrika i rudnika u vezi sa industrijom u proteklih 60 godina.

Envirotis svoju delatnost obavlja poslovno, stavljajući u prvi plan održivi razvoj i tehnologije za reciklažu otpada. Rešenja planira za pojedinačne probleme svojih partnera, pridržavajući se propisa za zaštitu životne sredine Evropske unije.

Pruža potpuno rešenje za zaštitu životne sredine, koje se sastoji od sledećih koraka: procena stanja životne sredine, izrada metoda realizacije, planiranje, realizacija i kontrola. Kao rezultat efikasnog rada u znatnoj meri se poboljšava kvalitet života ljudi koji žive u blizini gde se primenjuju projekti. Envirotis je sebi postavio cilj da i u inostranstvu obezbedi kompletno rešenje za probleme u oblasti zaštite životne sredine, koristeći iskustva stečena u oblasti efikasnog korišćenja podrške iz Evropske unije u deceniji koja je protekla od priključivanja Uniji, kao i stručna iskustva stečena u Mađarskoj.

Prosečna godišnja primanja: 50 milion EUR Broj zaposlenih: 270 lica

Tehnologije: Tretman industrijskog otpada, reciklaže i otklanjanja štete (na engleskom: waste management, recycling, recovery, remediation,

K+F: Reciklaža industrijskog otpada, rekultivacija

 

Inženjerska delatnost u oblasti zaštite životne sredine

Holding se 25 godina bavi delatnošću inženjerskog planiranja i tehničke kontrole zaštite životne sredine u oblasti sistema poslovanja industrijskim otpadom i komunalnim otpadom, otklanjanja šteta i rekultivacije. U okviru inženjeringa u oblasti zaštite životne sredine, shodno postavljenom cilju (postavljanje novog objekta ili otklanjanje štete) ispituje stanje zagađenosti, te imajući u vidu uticaje na životnu sredinu, izrađuje metodologiju tehnologije intervencije. Shodno tehničkim okolnostima na teritoriji i aspektima ostvarljivosti izrađuje plan tehničke intervencije, pribavlja sve potrebne dozvole za zaštitu životne sredine i tehničke dozvole, takođe obezbeđuje kontinuiranu tehničku kontrolu i praćenje intervencije na zaštiti životne sredine u potpunosti, obezbeđuje uslugu tehničke ispomoći.

Delatnost obuhvata dole navedene oblasti:
• procena stanja zaštite životne sredine;
• procena uticaja na životnu sredinu, otklanjanje štete, prerekultivacije ili izgradnje objekta za tretman otpada (u zavisnosti od cilja projekta);
• izrada metodologije za otklanjanje štete, projekta za rekultivacionu intervenciju ili metodologije za razvoj sistema poslovanjem otpada;
• planiranje;
• podrška postupcima za odobravanje dozvola, dobijanje dozvola i akreditacija;
• izvršavanje i podrška projekata za otklanjanje štete i rekultivacije;
• monitoring (u slučaju otklanjanja štete ili rekultivacije).

Korišćenje kompleksnog sistema za otpad Organizacija trgovine otpadom, količine otpada koje se postavljaju u sistem tretmana u holdingu šalje u proces reciklaže otpada ili proces uništavanja na osnovu klasifikacije po kvalitetu, a taj proces pruža optimalna rešenja u pogledu zaštite životne sredine i ekonomičnosti.

Krajnje tačke i usluge tretmana otpada:
• prethodni tretman otpada;
• biološka reciklaža;
• reciklaža metala iz metalnog mulja;
• reciklaža uljanih otpada proizvodnjom proizvoda od ulja nakon regeneracije;
• termička obrada;
• transport;
• odlaganje;
• sakupljanje;
• prodaja recikliranih proizvoda.

 

Izvođenje otklanjanja štete i rekultivacija Izvođačke firme holdinga raspolažu velikim iskustvom u kompletnoj realizaciji otklanjanja štete u životnoj sredini, kao i projekata ponovne kultivacije oštećenih teritorija. Cilj otklanjanja štete je smanjenje zagađenja ispod granične vrednosti i likvidacija izvora zagađenja, obavljanje tehničkih poslova (npr. sređivanje teritorije, regulisanje voda, stabilizacija objekata, rekultivacija, pročišćavanje voda, popuna čistog sloja tla, rekonstrukcija).
Nakon toga teritorija na kojoj je otklonjena šteta postaje pogodna za dalje iskorišćavanje, za izgradnju fabrika, pogona. Kada je reč o rekultivaciji, vraća stanje koje je približno originalnom, zatim prihvata kompletno naknadno zbrinjavanje i korišćenje sistema monitoringa na teritoriji na kojoj je otklonjena šteta.

 

Partnerima nudimo iskustvo i saznanja u sledećim oblastima • savetovanje vladi i samoupravama na osnovu iskustva stečenog u realizaciji projekata koje podržava Evropska unija;
• pripreme za obavljanje procene uticaja na životnu sredinu, planiranje sistema za otpad, otklanjanje štete i rekultivacije;
• pružanje usluga izvođenja i inženjeringa za obavljanje poslova otklanjanja štete i rekultivacije;
• primena najnovijih tehnologija u reciklaži industrijskog otpada.